Vse do 2. oktobra je v Palači Cukrarna na ogled razstava z naslovom Ustvarjeno v Sloveniji, ki predstavlja izbor nekaterih najpomembnejših projektov in del slovenskih ustvarjalcev, ki odkriva plodno delovanje Centra za kreativnost (CzK).

Razstava Ustvarjeno v Sloveniji se ozira na prehojeno, skoraj petletno obdobje delovanja Centra za kreativnost in predstavlja izbor nekaterih pomembnejših projektov in del slovenskih ustvarjalcev, izbranih na razpisih Ministrstva za kulturo ter sodelujočih v programih, izobraževanjih, mednarodnih predstavitvah in razstavah CzK. Center je v sodelovanju s partnersko mrežo in številnimi partnerji povezal in podprl na tisoče nadobudnih, bolj ali manj uveljavljenih ustvarjalcev, umetnikov, samozaposlenih v kulturi, kreativnih podjetnikov, organizacij, društev in zavodov, ki delujejo na najrazličnejših področjih umetnosti in kulture. Razstava zato predstavlja vpogled v delo in projekte živahne in ustvarjalne skupnosti, katere skupni imenovalec je zmožnost tvoriti spremembe v družbi ter misliti drugačno, vključujočo in trajnostno prihodnost.

Kaj je Center za kreativnost (CzK)? Na pobudo Ministrstva za kulturo je leta 2017 Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) oblikoval interdisciplinarno platformo, pristojno za promocijo kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji. V skoraj petih letih delovanja je na pobudo CzK potekalo več kot 500 programov, v katere so se vključevala tako podjetja kot ustvarjalci. Vzpostavilo se je več kot 50 novih sodelovanj med ustvarjalci in podjetji iz drugih gospodarskih panog ter financiralo 62 novih zaposlitev v kreativnih podjetjih, več kot 100 slovenskih ustvarjalcev in podjetnikov pa je bilo predstavljenih na več kot 60 razstavah in dogodkih v 24 državah sveta. Center za kreativnost je med drugim leta 2021 prejel nacionalno nagrado v kategoriji Promocija podjetniškega duha, ki jo podeljuje Evropska komisija v okviru European Enterprise Promotion Awards, in se tako v konkurenci 450 prijaviteljev uvrstil med najboljše tri v istoimenski kategoriji.

»Center za kreativnost (CzK) je izredno kompleksen projekt, ki skozi različne programske aktivnosti – razvoj izdelkov in storitev, internacionalizacija in mreženja, raziskave, spletna platforma – skrbi za razvoj in promocijo izredno obsežnega in raznolikega kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji ter njegovo povezovanje z drugimi sektorji. V skoraj petih letih delovanja smo skupaj s partnerji izvedli 500 uspešnih programov in projektov, v katere je bilo vključenih več tisoč ustvarjalcev, podjetij in organizacij,« pojasnjuje Anja Zorko, vodja Centra za kreativnost. Z razstavo Ustvarjeno v Sloveniji so želeli ob letošnjem 27. bienalu oblikovanja in ob zaključku prvega obdobja delovanja Centra za kreativnost predstaviti na vpogled izbor nekaterih programov in projektov, s tem pa tudi dela nekaterih slovenskih ustvarjalcev, ki so v tem obdobju soustvarjali aktivnosti centra.

»Hkrati pa želimo z našim delom in razstavo opozoriti na obseg, pomen in potencial kulturnega in kreativnega sektorja ter ga vzpostaviti kot enega od gradnikov družbenega in gospodarskega napredka. Jasno je, da v času globalnih sprememb in kriz potrebujemo drugačno miselnost, vrednote in rešitve. Da težav, s katerimi se srečujemo danes, ne moremo rešiti z delovanjem v silosih. Potrebujemo nova partnerstva, sistemske inovacije, drugačne kompetence in veščine, drugačne načine dela in soustvarjanja,« pojasnjuje sogovornica in dodaja: »Zato potrebujemo ta prečenja med umetnostjo, kulturo, znanostjo, tehnologijo, gospodarstvom in ustvarjalnostjo – da se ti navidezno različni svetovi srečujejo in se drug od drugega učijo ter ustvarjajo okolje, v katerem se lahko pojavljajo nove ideje in drugačna miselnost.«

Z razstavo želijo v CzK opozoriti tudi na pomen dolgoročnih ukrepov za razvoj kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji, saj je mogoče zgolj s sistemsko javnofinančno in programsko podporo države zagotoviti visoko stopnjo ustvarjalnosti, hkrati pa omogočiti pogoje za delo tistih, brez katerih se sektor ne bi razvijal. »In brez katerih si naše trajnostne in boljše prihodnosti za vse ni mogoče predstavljati,« še sklene Anja Zorko, vodja Centra za kreativnost. Prav zato vabljeni, da si ogledate izbor projektov slovenskih ustvarjalcev na razstavi v Palači Cukrarna, ki bo na ogled vse do 2. oktobra 2022.

Fotografije: Janez Klenovšek, Ana Skobe, CzK