Ni treba posebej poudarjati, da je evropski zrak močno prežet s škodljivimi emisijami in delci, ki slabšajo našo kakovost bivanja. Vendar obstajajo rešitve, zaradi katerih bomo naša pljuča lahko v prihodnje napolnili s kakovostnejšim zrakom. To so toplotne črpalke.

Toplotne črpalke so že v osnovi trajnostno naravnane, saj za delovanje izkoriščajo obnovljive vire energije, zrak, zemljo ali vodo. V podjetju KRONOTERM, ki je vodilni proizvajalec toplotnih črpalk v Sloveniji in vse pomembnejši igralec tudi na evropskem trgu, je glavni fokus razvoja usmerjen na izboljšanje učinkovitosti njihovih naprav. Slednje omogoča še manjši vpliv na okolje, saj se z večjo učinkovitostjo zmanjša količina električne energije, ki je potrebna za delovanje toplotnih črpalk.

Tehnologijo toplotnih črpalk želijo v KRONOTERMU približati čim več ljudem, saj so toplotne črpalke ena ključnih tehnologij za doseganje dekarbonizacije v Evropi. Nimajo neposrednih emisij CO2, SO2 in prašnih delcev ter posledično negativnega vpliva na okolje, kot jih imajo običajne naprave za ogrevanje stavb.

Lepša prihodnost našega planeta

V Evropi porabimo letno približno 25 % vse končne energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode stavb, kar znaša 28.493 TWh. Hkrati je v povprečju v Evropski uniji več kot 75 % stavb zelo energetsko potratnih. Letno se v povprečju obnovi približno 0,6 %, kar je izredno malo. Novogradnje tako bistveno ne vplivajo na dekarbonizacijo, težava so obstoječe zgradbe. Sanacija stavb je ena izmed rešitev, ki je prepotrebna, a vendar zgolj to ni dovolj za hitro in drastično zmanjšanje emisij v ozračju in zmanjšano rabo energije. S sanacijo stavb nekoliko prihranimo pri porabi energije, z okni in novo fasado približno 25 %, s popolno obnovo približno 60 %, vendar to še vedno ni dovolj. Največ lahko prihranimo zgolj s primernim, okolju prijaznim ogrevanjem, kot so toplotne črpalke. V primerjavi z biomaso, ki jo mnogi omenjajo kot rešitev v boju proti segrevanju ozračja, ima veliko manjši ogljični odtis. Biomasa je namreč problematična v smislu, da jo je treba pobrati oz. posekati in predelati na obnovljiv, trajnosten način, zato je zelo težko trditi, da je biomasa v splošnem CO2 nevtralna. Tehnologija toplotnih črpalk v primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi omogoča večji izkoristek energije. Pri toplotnih črpalkah se namreč iz ene enote pridobi pet enot energije.

Premiki v pravo smer

Po besedah direktorja podjetja KRONOTERM Bogdana Kronovška so napovedi za prihodnost dobre, saj naj bi Evropi na leto vgradili devet milijonov toplotnih črpalk. V vseh evropskih državah trenutno vgrajujejo okoli 1,5 milijona toplotnih črpalk letno. Med državami, ki bodo v prihodnje težile k večji uporabi toplotnih črpalk, je na prvem mestu Nemčija, ki pretekla leta toplotnim črpalkam ni posvečala veliko pozornosti.

Tudi v Sloveniji se čuti večje povpraševanje. V KRONOTERMU v tem trenutku povpraševanju ne morejo več slediti, čakalne dobe so se močno podaljšale, tudi za več mesecev. Kupci želijo toplotne črpalke zaradi trenutne energetske negotovosti, a to ni glavni dejavnik. Glavni in ključni razlogi so na dolgi rok najugodnejše ogrevanje, možnost dodelitve subvencije ter udobje in preprosta uporaba.

Foto: Unsplash

Ponovna uporaba energije

Recikliranje starega v novo je postalo stalnica na mnogih področjih, npr. pri predelovanju odpadkov, predrugačenju izdelkov, ki jim namenimo novo rabo, pri predelovanju pohištva, oblačil in podobno. Tehnologija toplotnih črpalk pa omogoča recikliranje energije. S pomočjo toplotnih črpalk lahko ustvarimo omrežje, kjer energija kroži. Na primer ena industrija pri svojih procesih proizvaja veliko energije (toplote), ki je ne potrebuje, nekdo drug pa lahko to energijo uporabi za ogrevanje prostorov ali česa drugega.

V KRONOTERMU so zasnovali že kar nekaj rešitev za industrije in večja podjetja, v katerih odpadno toploto iz industrijskih procesov ponovno uporabijo za ogrevanje ali hlajenje prostorov. To tehnologijo uporabljajo tudi v podjetju, saj odvečno toploto iz proizvodnje in laboratorija porabljajo za ogrevanje stavbe. V podjetju iz Gomilskega tudi sicer skrbijo za trajnost s pomočjo lastne elektrarne, uporabo reciklabilnih materialov in seveda uporabo toplotnih črpalk za ogrevanje in hlajenje stavbe ter segrevanje sanitarne vode.

En sam ukrep seveda ne bo dovolj za dekarbonizacijo Evrope. Poleg vgradnje toplotnih črpalk bo treba poskrbeti za energetsko sanacijo stavb ter zgraditi dodatne kapacitete proizvodnje obnovljive električne energije. Vsak, še tako majhen korak, pa je vseeno korak v pravo smer.

Priznanje Iz roda v rod

Vse o KRONOTERMOVIH toplotnih črpalkah najdete na njihovi spletni strani, kjer boste zasledili tudi, da je podjetje na slavnostni prireditvi Akademija strojništva prejelo priznanje Iz roda v rod si inženirstvo utira pot za uspešen prenos lastništva podjetja na mlajšo generacijo.

“Ta nagrada je priznanje in zahvala za dober prenos podjetja s starejše na mlajšo generacijo, tudi sam sem s prenosom zelo zadovoljen, kajti uspeh podjetja in razvoj izdelkov se nadaljuje občutno bolj pospešeno, kot bi pričakoval,” je povedal Rudi Kronovšek, ki je podjetje leta 2010 prepustil sinu Bogdanu. »Seveda velika zahvala ustanoviteljema, očetu in mami, da sta nam prepustila podjetje v tako dobri kondiciji in z zelo pomembnimi vrednotami,” je povedal Bogdan in še poudaril, da jim priznanje veliko pomeni, ker prihaja iz rok inženirjev, saj je inženirstvo tista ljubezen, ki jih vsak dan žene pri razvoju in delu.

Sponzorirana vsebina