Evropski okoljski urad (EEB) že tretje leto zapored poziva proizvajalce ogrevalnih sistemov k prehodu na čisto energijo, hkrati pa pripravlja priporočila za industrijo in potrošnike za pospešitev uvajanja energetsko učinkovitih in obnovljivih rešitev za ogrevanje. V svojem letnem poročilu so predstavili vodilna podjetja, ki se pridružujejo nevladnim organizacijam in pozivajo k ukinitvi subvencij in pozneje tudi prodaje kotlov na fosilna goriva. Fosilna goriva so namreč eden od velikih onesnaževalcev našega okolja.

Poročilo vsebuje pregled trenutnega stanja ogrevanja v Evropi in poudarja pomen energetsko učinkovitih in obnovljivih rešitev ogrevanja za zmanjšanje emisij ogljika in doseganje podnebnih ciljev EU. Poudarja tudi prednosti uporabe energetsko učinkovitih ogrevalnih rešitev, kot so prihranki pri stroških in boljša kakovost zraka.

Poročilo izpostavlja vrsto inovativnih in energetsko učinkovitih rešitev za ogrevanje, ki so trenutno na voljo na trgu. Med 38 vodilnih podjetij se je uvrstilo tudi slovensko podjetje KRONOTERM, ki je vodilni proizvajalec toplotnih črpalk v Sloveniji. KRONOTERM je eno prvih podjetij pri nas, ki je začelo poudarjati pomen toplotnih črpalk za ohranitev okolja in dekarbonizacijo Evrope. Rudi Kronovšek, ustanovitelj KRONOTERMA, je bil eden od pobudnikov za podelitev subvencij za nakup toplotnih črpalk že pred desetletji in s tem za spodbuditev uporabe zelene energije. KRONOTERM je bil med vodilne proizvajalce v boju proti podnebnim spremembam uvrščen že tretje leto zapored, prvo leto kot edino slovensko podjetje.

Še vedno prevelika uporaba fosilnih goriv

Trenutno se 40 % uvoženega plina v EU porabi za stavbe in njihovo porabo energije, od tega večina za ogrevanje. Dokler bo 75 % evropskih hiš še naprej uporabljalo arhaične kotle na fosilna goriva, bodo evropski državljani za ogrevanje svojih domov še naprej odvisni od omejenega, onesnaževalnega in negotovega vira energije.

V zadnjih letih se je pokazalo, kako problematičen je na primer plin, ki je geografsko omejen in ga v Slovenijo pridobivamo iz drugih držav. Pri toplotnih črpalkah za ogrevanje uporabljamo zrak, zemljo in vodo, obnovljive vire, ki so na voljo povsod po svetu in niso geografsko omejeni. Pri uporabi toplotnih črpalk tako ni težav z dobavljivostjo, ekskluzivno rastjo cen, s stroški transporta, prav tako ne z varnostjo sistema.

Postopno opuščanje stare tehnologije je pomemben korak k evropski varnosti, energetski neodvisnosti, odpornosti proti sedanjim in prihodnjim krizam ter zmanjševanju vplivov fosilnih goriv na podnebje in družbo. Po treh letih intenzivnega dela v smeri zelenega prehoda je revizija podatkovne zbirke Evropske komisije, ki jo je opravila nevladna organizacija, razkrila, da je 38 podjetij iz industrije že sprejelo ukrepe za ponudbo izdelkov brez fosilnih goriv. Spodbudni podatki kažejo pozitivno smer pri uresničevanju evropskih ciljev, da bi do leta 2030 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 40 odstotkov.

Pri KRONOTERMU so ponosni, da prizadevanje za čistejše okolje prepoznajo ne samo evropske institucije, ampak tudi skoraj 100.000 zadovoljnih uporabnikov, ki skupaj z uporabo okolju prijaznih toplotnih črpalk zmanjšujejo ogljični odtis in veliko prispevajo k ohranitvi okolja in predvsem čistejšega zraka.

Če bi se tudi vi želeli pridružiti skupnosti, ki gradi zeleno prihodnost, in bi radi prešli na zelen način ogrevanja, so vam na voljo na telefonski številki 03 703 16 20 ali na spletni strani www.kronoterm.com

Sponzorirana vsebina