Domača sončna elektrarna je bolj na dosegu roke, kot si morda mislite. Investicija vanjo je iz leta v leto dostopnejša in ugodnejša, obenem pa financiranje lahko prilagodite lastnim finančnim zmožnostim. Da se izognete razočaranju, pa upoštevajte še en pogoj: odločite se za zanesljivega partnerja z dolgoletnimi izkušnjami pri postavitvah mikro sončnih elektrarn.

Vse prednosti mikro sončne elektrarne

Z razvojem fotovoltaične tehnologije so sončne elektrarne postale kakovostnejše in zanesljivejše. Pričakovana življenjska doba sončne elektrarne GEN-I Sonce je 30 let. Z njo si torej zagotovite trajnostni vir svoje električne energije, postanete energetsko samooskrbni in s tem neodvisni od nihanj cen energije na trgu. Investicija v lastno sončno elektrarno se tudi finančno izplača, saj so po izvedeni investiciji stroški za elektriko nižji za kar do 75 odstotkov. Poleg tega s proizvodnjo čiste energije iz sonca pomembno pripomorete k ohranjanju okolja.

Primer prihrankov

V Sloveniji je najbolj prodajana sončna elektrarna zmogljivosti 11 kW, katera zadostuje za pokritje energijskih potreb povprečno velike družine, ki za električno energijo plača okoli 1.500 EUR letno oziroma 125 EUR mesečno. Za takšno elektrarno se ocenjuje, da bo letno proizvedla približno 12.000 kWh električne energije in prihranila približno 1.300 EUR (po izgradnji elektrarne za samooskrbo bo mesečni račun znašal okvirnih 14 EUR/mesec), v celotni življenjski dobi elektrarne (30 let) pa lahko pričakujete približno 40 tisoč EUR prihranka.

Možnosti financiranja

Vse te prednosti vsekakor kažejo, da se je pametno odločiti za sončno prihodnost. A kaj, ko je takšna investicija, ki se sicer že kmalu povrne (v slabih 10 letih) na prvi pogled večja od naših prihrankov. Vendar je elektrarna v resnici zelo dostopna, saj lahko zanjo pridobite subvencijo Eko sklada in druge možnosti ugodnega financiranja.

Višina subvencije oziroma nepovratne finančne spodbude Eko sklada znaša 180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 odstotkov vsote priključnih moči odjemnih mest. Priznani stroški naložbe vključujejo stroške nakupa in montaže naprave za samooskrbo z električno energijo in stroške zagona sistema ter stroške pripadajočih električnih inštalacij in opreme. Do nepovratnih sredstev so upravičene tako fizične osebe (občani) kot tudi pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz poziva, o katerem si lahko preberete tudi tukaj.

Pri GEN-I Sonce pa bodo vsem tistim, ki se boste odločili za postavitev sončne elektrarne GEN-I Sonce, brezplačno pomagali pri pridobitvi subvencije Eko sklada in za vas uredili vso potrebno dokumentacijo.

Točen strošek izgradnje sončne elektrarne je odvisen od več dejavnikov, med drugim od vaše dosedanje letne porabe elektrike in lokacije nepremičnine, zato vam ponudnik lahko natančen izračun pripravi šele, ko mu posredujete te ključne podatke. To lahko storite preko spletnega obrazca, ki se nahaja tukaj ali na sonce@gen-i.si.

7 let brez bresti

Sicer pa vam pri GEN-I Sonce ponujajo različne sheme ugodnega GEN-I financiranja: poleg takojšnjega plačila omogočajo tudi plačilo na obroke, in sicer kratkoročno 7-letno brezobrestno odplačilo ter do 15-letno potrošniško kreditiranje, pri čemer je mesečni obrok približno enak mesečnemu računu za plačilo elektrike.

Takšno financiranje omogočajo z izdajo zelene obveznice, za katero je družba dobila tudi mednarodno priznanje. »Interes za izgradnjo domačih sončnih elektrarn je presegel vsa naša pričakovanja, z izdajo zelene obveznice pa smo zagotovili sredstva, ki bodo omogočila financiranje izgradnje lastne sončne elektrarne vsem zainteresiranim,« pravi dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I. Družba. GEN-I Sonce je namreč sledila najboljšim praksam na področju izdanih zelenih obveznic v tujini in tako kot prva v Sloveniji izdala tovrstni dolžniški vrednostni papir (v višini 14 milijonov evrov investitorjev SID banke in Nove KBM)  ter s tem v slovenski prostor prinesla nov način iskanja sredstev za projekte, ki spodbujajo proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, povečujejo energetsko učinkovitost ter omogočajo trajnostni prehod v nizkoogljično družbo v skladu s socialno-okoljevarstvenimi načeli.

Izbira zanesljivega partnerja

Družba GEN-I je konec leta 2016 kot prvi dobavitelj energije v regiji omogočila slovenskim gospodinjstvom izgradnjo mikro sončnih elektrarn na ključ. Do danes jih je postavila že preko 1.300 in zato velja za zanesljivega partnerja. Pri njih dobite vse na enem mestu, od svetovanja, ogleda objekta, ocene investicije, poskrbijo za projektno dokumentacijo, montažo in vzdrževanje domače elektrarne. Na njihovem spletnem portalu pa lahko v vsakem trenutku tudi nadzorujete doma proizvedeno energijo in tako spremljate svoje prihranke kar iz domačega naslanjača.

Foto: Gen-i