Če imate v načrtu gradnjo nove hiše ali se lotevate prenove stare, je izbira materiala dokaj preprosta. Stavite na les, saj ima ta neverjetne prednosti pred opeko, betonom, jeklom in podobnimi materiali. Les je naraven in trajen, gradnja z njim pa hitrejša (v leseno hišo se lahko vselite že v 2 do 6 mesecih) in do okolja prijaznejša. Masivna lesena hiša povprečne velikosti v življenjski dobi skladišči od 25 do 60 ton CO2, če ji je dodana še lesena notranja oprema, pa od 30 do 70 ton CO2. Za piko na i vam življenje v lesenem objektu privarčuje tudi marsikateri obisk pri zdravniku.

Gradnja lesenih hiš danes doživlja pravi razmah. Razloga nista samo prijeten izgled in toplina lesa ter njegova energijska varčnost, pač pa prepričajo še naslednje lastnosti lesenih objektov:

  • Lesena stavba je trajna, preživi stoletja in torej več generacij, sam material pa ekološko neoporečen, možno ga je reciklirati.
  • Gradnja z lesom je hitra, saj so elementi stavbe izdelani vnaprej. Čas montaže je krajši, v leseno hišo pa so je možno tudi hitro vseliti, saj ni potrebe po dolgotrajnem sušenju vgrajenih gradbenih materialov.
  • Lesena hiša v primerjavi z betonom in jeklom prenese večje požarne obremenitve (zoglenelost lesa deluje kot samozaščita), lesena konstrukcija je potresno varnejša ter omogoča gradnjo tudi na manj nosilnih tleh.
Leseni interier ima dokazano umirjen vpliv na človeka. Foto: Žiga Intihar

Ugoden vpliv na počutje in zdravje

Poleg vsega naštetega les v interjerju ponuja tudi zdravo bivano okolje, s svojo barvo, strukturo in vonjem pozitivno vpliva na naše počutje ter deluje kot biološki filter, ki očisti zrak v notranjosti in ga osveži.

Dokazano je, da prisotnost lesa v ambientu niža srčni utrip, izboljša koncentracijo in omogoča boljši spanec. Močan vpliv ima les na podzavest, saj se počutimo bolj sproščeno in umirjeno, pa tudi bolj nam je toplo. V leseni hiši je prijetno že pri 18 ali 20°C, medtem ko v zidani zgradbi šele pri 22 ali 24°C.

Od lesenega pohištva do dekorativnih dodatkov

Les lahko v bivalnem prostoru uporabimo v obliki lesenega pohištva, talnih in stenskih oblog, dekorativnih dodatkov ali kot različne stavbne elemente (okna, vrata, stopnice…), s čimer naravo vgradimo v same temelje našega okolja in ustvarimo visoko stopnjo bivalnega ugodja. Z uporabo lesa pri gradnji in opremljanju prostorov lahko naredimo veliko za naše dobro počutje, za čisto okolje ter hkrati za uspešno in konkurenčno slovensko gospodarstvo.

Prednost lesa je tudi njegova vsestranskost, saj ga lahko uporabimo tako za manjše, dekorativne predmete kot za strukturne elemente visoke stavbe. Na sliki so leseni lebdeči lonci za rože, foto: Matic Lipar

Uporabimo slovenski les

Prednosti uporabe lesa in lesenih izdelkov pa s tem še ni konec. Tako kot za človeka in njegovo bivalno okolje je namreč les pomemben za blaženje podnebnih sprememb in za zmanjševanje toplogrednih plinov, saj drevesa skladiščijo ogljikov dioksid že v času svoje rasti, v končnih lesenih izdelkih pa se ogljikov dioksid ohranja še stoletja ali celo tisočletja. Vsak kubični meter izdelka iz lesa, uporabljenega namesto drugega materiala, zmanjša količino CO2 v ozračju za povprečno 1,1 t. Če k temu prištejemo še 0,9 t CO2, uskladiščenega v tem lesu (kubični meter lesa med nastajanjem s fotosintezo veže 0,9 tone CO2), ugotovimo, da vsak kubični meter izdelka zmanjša v ozračju količino CO2 za 2 toni.

Za evropski zeleni dogovor, po katerem naj bi do leta 2050 dosegli ničelne enote toplogrednih plinov, je les celo glavnega pomena, zato se države stare celine načrtno lotevajo spodbujati njegovo uporabo. V Sloveniji, ki je tretja najbolj gozdnata država v Evropi in nam letno na prebivalca priraste kar 4 m3 lesa, sta na primer SPIRIT Slovenija, javna agencija in Direktorat za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pričela z novo oglaševalsko kampanjo Uporabimo les za promocijo uporabe lesa in ozaveščanje o njegovih prednostih.

»S kampanjo želimo les približati vsakemu posamezniku ter razbiti številne stereotipe, ki so še vedno pogosti, ko je govora o lesu. Pri preboju na zeleno, trajnostno gospodarstvo ima les velik potencial, saj je pri njegovi predelavi potrebne bistveno manj energije, kot pri drugih materialih. S pomočjo kampanje bomo pokazali, da je les vsestransko uporaben, od majhnih izdelkov, pohištva do visokih objektov, njegova uporaba pa prinaša številne prednosti tako za okolje, človeka kot slovensko gospodarstvo in družbo nasploh. Zato kot pravi naš slogan Uporabimo slovenski les,« pravi Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija, javna agencija pa dodaja: »Slovenija je bogata z gozdovi, v katerih je obilo kakovostnega lesa, ki nudi široko možnost uporabe in oblikovanja. V zadnjih letih se trend uporabe lesa pri nas obrača v pozitivno smer, saj opažamo povečano zanimanje za gradnjo lesenih objektov, kar je nedvomno posledica večje ozaveščenosti investitorjev in splošnega zavedanja o pomenu kakovostnega bivanja ter uporabi lesa v bivalnem okolju. Z našo kampanjo želimo opolnomočiti Slovence, da s tem, ko kupimo izdelek iz slovenskega lesa, podpiramo domačo lesno verigo, slovenska lesarska podjetja in slovensko lesno predelovalno panogo ter s tem odgovorno ravnamo z našim slovenskim naravnim bogastvom – lesom. Les za Slovenijo predstavlja izjemno priložnost in prihodnost, zato bomo na agenciji tudi v prihodnje nadaljevali z različnimi aktivnostmi za promocijo lesa.«

Les lahko v ambientu lepo kombiniramo s kamnom in betonom. Ima pa od vseh materialov les daleč najboljše lastnosti: glede na lastno težo lahko prenese les 14-krat tolikšno obremenitev kot jeklo. Ima tudi odlične izolacijske lastnosti. 2,5 cm debela lesena plošča ima boljšo toplotno odpornost kot 11,4 cm debela opečna stena. Les je 15-krat boljši izolator kot beton, 400-krat boljši od jekla in 1770-krat boljši izolator od aluminija. Foto: Matej Bratina

Več → www.uporabimo-les.si