Ko je več desetletij star vikend v Kranjski Gori postal pretesen za šestčlansko družino, se je družina odločila za gradnjo novega. Biro Plusminus30 se je na nalogo odzval z veliko mero razumevanja tradicionalne alpske gradnje in potreb družine.

Vikendi v slovenskih mondenih krajih so svojevrstna arhitekturna posebnost: vikendaši, ki so v naše kraje prihajali z vseh vetrov, so pri gradnji svojih drugih domov upoštevali kvalitete tradicionalne lokalne arhitekture, a so jih reinterpretirali v formi, ki je bolje ustrezala njihovim potrebam. Na Bledu so tako gradili alpske vile, v Portorožu pa italijanske; v Kranjski gori pa so kot priljubljena forma obveljale majhne gorske koče; pomanjšane različice sicer razkošnih gorenjskih domačij s strmo dvokapnico in oblilico lesa na fasadi in v interierju.

Vikend v Kranjski gori Plusminus30 arhitektov ni v tem pogledu nobena izjema. Tudi tu so arhitekti povzeli elemente tradicije, ne da bi za to žrtvovali inovativnost forme ali bogatost interierja.

Savski prodniki in leseni zatrep

V sedemdesetih letih je družina na tem mestu postavila prvi vikend. Le-ta je vseboval delno vkopano klet, na fasadi obloženo s tradicionalnimi savskimi prodniki, ter pritličje in mansardo v lesu. Nov objekt je povzel trietažno zasnovo objekta ter tradicionalne gradnike in jih reinterpretiral na svež in sodoben način.

Skoraj v celoti vkopana klet je tako obložena z gabioni, polnjenimi s savskimi prodniki. Nanjo je postavljen majhen montažen lesen objekt s strmo dvokapnico. Les ni le osnovni kontrukcijski element montažne hišice, pač pa se pojavlja tudi kot material na fasadi in v interierju. Gorenjsko posebnost, zatrep, so arhitekti reinterpretirali na zanimiv in dinamičen način, kot nesimetričen izrez v fasadi objekta.

Arhitektura: Plusminus30

Fotografije: Miran Kambič