Slab zrak negativno vpliva na počutje in zdravje, zato je pomembno, da v prostoru zagotovite konstantno prezračevanje.

Dandanes se v dobro zatesnjenih prostorih večkrat pojavi kondenz in njegova neposredna posledica – plesen. Prostore je zato potrebno večkrat dnevno prezračiti s prepihom, pri tem pa paziti, da ne pride do večjih toplotnih izgub oziroma ohladitve konstrukcije. V mansardah pa je zračenje še dodatno oteženo, saj v slabih vremenskih pogojih ne moremo zagotoviti zadostnega prezračevanja skozi strešna okna.

Vgradnja rekuperacijskega sistema zahteva obsežno adaptacijo

Z vgradnjo centralnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo se izognemo večjim toplotnim izgubam in zagotovimo stalno zračenje prostorov. Na žalost pa njegova razpeljava zahteva obsežno adaptacijo, zaradi velike višine prezračevalnih jaškov pa vgradnja niti ni povsod mogoča.

Zato so pri Veluxu razvili kompaktno rešitev – Smart Vent, prezračevalni sistem z rekuperacijo, ki ga enostavno vgradimo na zunanjo stran obstoječega strešnega okna. Smart Vent je ventilacijska enota, ki zagotavlja energijsko učinkovito zračenje ob vseh vremenskih pogojih. Njegova uporaba je enostavna, omogoča pa tudi regulacijo jakosti ventilacije. 

Vedno prijetna temperatura brez slabega zraka

Ventilacijska enota je najprimernejša za prenove ali že obstoječe bivalne prostore, kjer je vgradnja rekuperacijskega sistema otežena, oziroma tja, kjer želimo zagotoviti lokalno prezračevanje. Prednost lokalnega prezračevanja je predvsem v tem, da lahko temperaturo reguliramo za vsak posamezen prostor posebej in s tem zagotovimo maksimalno bivalno ugodje vsem članom družine.

Ker je ventilacijska enota popolnoma integrirana s strešnim oknom, ne posega v konstrukcijo strehe ali v njen izgled. 

Cena enega elementa je od 680,00 € brez DDV. Več na velux.si.