Na Kašeljski cesti, v neposredni bližini prestolnice, je lansko poletje našim najmlajšim vrata odprl sodoben vrtec Pedenjped - enota Pedenjcarstvo. Pritegne že zunanji izgled, ki ne spominja na vrtec, temveč na sodobno arhitekturno stvaritev. Prostor za 176 otrok, skupno osem oddelkov, krasijo svetle igralnice, osrednji atrij, zelena streha, zunanje igrišče in sodobna učna oprema, ki otrokom in vzgojiteljem zagotavlja prijetno, funkcionalno, kakovostno, energetsko varčno in zdravo okolje za bivanje.

Prvi krožno zasnovan vrtec v Sloveniji

Krožno zasnovan lesen vrtec, ki je nastal kot odgovor na hrupno in prometno lokacijo ob železniški progi in Zaloški cesti, je edinstven, saj otrokom in vzgojiteljem ponuja tako notranji, intimen atrij, kot zeleno površino zunanjega igrišča. Čeprav odstopa od standardne prostorske sheme izobraževalnih in vzgojnih institucij, sledi sodobnim vzgojnim praksam, ki temeljijo na medgeneracijskem povezovanju in vključevanju otrok ter vzgojiteljev v oblikovanje ambientov. Zaokrožen in pregleden notranji volumen vrtca otrokom daje občutek varnega in skupnega prostora ter zagotavlja boljše pogoje za učenje, vzgojo, igro in počutje.

Povezanost, dostopnost in igrivost

Najzabavnejši in najboljši način učenja otrok je skozi igro, saj skozi njo razvijajo kognitivne sposobnosti in delovne navade. Pri tem se spodbuja otroška domišljija, razvija logično razmišljanje in vizualno dojemanje sveta. V Pedenjcarstvu je kar nekaj inovativnih rešitev: premično pohištvo, drsne predelne stene, ki omogočajo različne možnosti povezovanja in preurejanja igralnic v vzdolžni in prečni smeri, učinkovito prezračevanje umivalnic in umestitev »aktivnih didaktičnih sten«, – risalne table, abak računala, mehke žoge, barvne žebljičke, ABC črkovnice, barvne zatikalnice, steno z dišavnicami –, ki otrokom omogočajo nadpovprečen razvoj pri osvajanju osnovnih pojmov s področja motorike in znanja.

Atrij – osrčje vrtca in učilnica na prostem

Osrednji atrij premera 25 metrov predstavlja središče vrtčevske skupnosti in otrokom ponuja prostor za druženje, učenje ter igro na prostem. Otroci so nagnjeni k radovednosti, zato mora izgled in arhitektura igralnih površin pritegniti. Temu primerno atrij krasijo drevesa, zelenje, igrala, vodni elementi, peskovniki in utrjene površine, ki ohranjajo in spodbujajo telesno aktivnost otrok. Okoli njega se nizajo radialno razporejeni prostori vrtca, in sicer osem igralnic s sanitarijami na južni strani, telovadnica na zahodni strani, centralna kuhinja s pralnico in prostorom hišnika na severni strani ter uprava vrtca na vzhodni strani. Otrokom se skozi zastekljene fasade odpirajo pogledi v igralnice, kar narekuje odlično povezanost vzgojiteljev in otrok.

Les je lep

Prijetno in toplo vzdušje ustvarja les, ki predstavlja osnovni gradbeni material objekta. Celoten vrtec je, razen betonske kleti, zgrajen v lesu – torej vse od lesene nosilne konstrukcije, stropne plošče, fasadnih elementov, notranjih oken in vrat, stenskih oblog, notranje opreme do zunanjih igral. Prehod v novo okolje in uvajanje v vrtec lahko otrokovemu telesu predstavlja velik stres, zato je koncept in zasnova sodobnih otroških ambientov izredno pomembna. Več lesa, boljše počutje! Dobre lastnosti lesa kot materiala se kažejo tudi v njegovi zmožnosti dihanja, uravnavanja vlage, filtriranja in čiščenja zraka v prostoru. Les daje Pedenjcarstvu občutek igrivosti in otrokom ustvarja prijazno okolje za nadaljnji razvoj.

Svetloba in energetska učinkovitost

Idealen prostor za učinkovito učenje otrok mora biti svetel, zračen in prostoren. Objekt Pedenjcarstvo zaradi smiselne in primerne umestitve na zemljišče spremlja pot sonca in s pomočjo velikih fasadnih zasteklitev ambientom zagotavlja velike količine naravne svetlobe. Dvostranska naravna osvetlitev in možnost prečnega prezračevanja ustvarjata ugodne bivalne pogoje. K ugodni klimi v notranjosti in zunanjosti vrtca pripomore tudi zelena strešna kritina iz sedumov.

Premišljena robinzonska krajina

Zasnovo notranjosti vrtca smiselno dopolnjuje premišljena krajinska ureditev. Otroci se poleg zelenih površin v atriju lahko igrajo tudi na zunanjem igrišču in igralih. Posebej premišljena je zasaditev vzpenjavk, ki oblikujejo zelene zastore in zagotavljajo naravno zaščito pred soncem. Okoli vrtca so razporejena tudi drevesa, ki imajo na otroke pozitiven vpliv. Barve zelenja in dreves so namreč barve ravnotežja, rasti, ponovnega rojstva in življenjske energije.

Ambient dobrega počutja!

Pedenjped sledi sodobni arhitekturi vrtcev, ki si prizadevajo ponuditi otrokom kar se da raznoliko prostorsko izkušnjo. Je prostor, kjer se dobro počutijo tako otroci kot tudi njihovi starši, vzgojitelji in okoliški prebivalci. Prav odprtost vzgojnega okolja spodbuja otroke k razumevanju življenjskega cikla in pripomore k razvoju veščin učenja vsakodnevnih opravil, kritičnega preučevanja situacij, razvoja stališč in mišljenj ter sprejemanja smiselnih odločitev. Gre za odličen primer arhitekture, ki spreminja odnos klasične vloge vrtcev v izobraževalnem sistemu in postavlja visoke standarde za gradnjo le-teh v prihodnosti.

Arhitektura: Maja Ivanič, Anja Planišček, Andraž Intihar

Krajinska arhitektka: Urša Habič

Fotografije: Miran Kambič