Kuća za najlepše godine

Arhitekt Matej Gašperič je projektovao manju kuću na terenu u padu.

0

Na parceli veličine tek nešto više od 1000 m2 izgrađena je kuća, koja izgleda kao je nagnuta.

Kuća je orjenisana paralelno sa padom terena, njeno sleme je u nagibu od 4°. Iznutra, ova zanimljiva situacija, određuje tri nivoa, koji se među sobom smaknuti za približno trećinu etaže. Na pojedinim nivoima su raspoređeni programski sadržaji – na najvišem severozapadnom, nalazi se spavaona sa kupaonom, na srednjem je kuhinja sa terpezarijom, na najnižem, jugozapadnom, je ostakljena dnevna soba sa naizgled, lebdečom terasom.

Kuća je u velikoj meri izrađena od drveta – njena konstrukcija, izolacija i senila su od drveta – čime je ostvaren dobar osećaj prebivanja unutar ove ekološki održive građevine.

Arhitektura: biro Gašperič

Fotografije: Virginia Vrecl