Kuća na bregu za mladu porodicu

Kuća na bregu izgleda kao klasična kuća sa krovom na dve vode. A ipak ona to nije. Podrumska etaža je, po vertikali smaknuta, što stvara prostranu osnovu za stambene prostore na spratu.

0

Porodica je pregrađenja želela klasičnu kuću, koja bi lepo dopunila postojeću gradnju mesta, Log pri Brezovici. Dvovodni krov, koji je bio propisan urbanističkim rešenjem,je kuću -premda je ona potpuno savremena po zamisli i opremi – lepo povezao sa okolnim objektima.

Zahtevna parcela na strmini, na južno orijentisanom obronku sa pogledom prema Ljubljanskom barju, zahtevala je neuobičajeno smeštanje objekta na teren. Arhitektica Merjeta Černe, je zbog toga objekt podelila na dveodvojene celine: delomično ukopani podrum sa ravnim, prohodnim krovom-terasom i objekt sa dvovodnim krovom sa stambenim prostorijama. Podrum, umetnut u teren, predstavlja prilazne tačke za vozila i pešake, a svojim izmaknutim i organskim oblikom celishodno dopunjava prostor prizemlja i tako ostvaruje prošireno postolje. Na njega je postavljen prvi sprat, koji se otvara prema prostranoj zelenoj terasi.

Oprema kuće je savremena, elegantna i svetla, ali istovremeno domaćinska i ugodna za bivanje. Osnovni materijal je blago luženi hrast sa naglašenim čvorovima. Pojavljuje se kao obloga na podovima, stepeništima i na pojedinim delovima zidova; a kao masiva na slobodnostojećim delovima nameštaja. Svi ugradni delovi nameštaja su bele boje, da se diskretno stapaju sa belim zidovima.

Obzirom da se okviri utapaju u osnovnu drvenu oblogu prizemlja, prozore skoro pa ne primećujemo. Posebno tehnološko rešenje omogućava, da prozorske okvire uopšte ne vidimo, je su oni ugrađeni u drvenu fasadnu oblogu. Tako se iluzija beskonačnog prelivanja unutrašnjih i vanjskih prostora samo pojačava.

Arhitektura: Marjeta Černe, Studio 7

Fotografije: Miran Kambič

Pregled 360o

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA