Društvo arhitektov Ljubljane vsaki dve leti pripravi obširno pregledno razstavo realiziranih del svojih članov, članov sorodnih društev ter študentskih projektov.

Člani Društva arhitektov Ljubljane bodo danes otvorili obširno razstavo svojih del, realiziranih med letoma 2014 in 2016. Letošnja razstava, osma po vrsti, bo predstavila 126 arhitekturnih in 10 študentskih projektov.

Med njimi je gotovo vredno izpostaviti Cerkev sv. Janeza Boska v Mariboru, Stanovanjsko sosesko Polje III, Upravno stavno NZS ter prenovo Plečnikove hiše v Ljubljani, ki so štirje izmed večjih in bolj odmevnih arhitekturnih posegov v slovenski prostor v zadnjih dveh letih. Na razstavi si bo moč ogledati tudi enodružinske stavbe, interierje, krajinske ureditve, scenografije ter produkte slovenskega oblikovanja.

Pregledna razstava, postavljena v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma, svoja vrata odpira danes, trajala pa bo vse do 16. marca. V času razstave bo ob razstavnem prostoru potekalo 6 arhitekturnih in 6 študentskih predstavitev pod skupnim naslovom Arhitekti imamo rešitve – kako jih realizirati. 

Več o dogodku si lahko preberete tu

Fotografije: DAL